DỊCH VỤ HOÀNG NGUYỄN

 

Phần mềm máy tính các hãng

TVT
 
   Phần mềm máy tính hãng TVT - NVMS1000 download tại đây
   Phần mềm Seach camera  IP và đầu ghi TVT Download tại đây và Download tại đây 
HIKVISION
 
   Phần mềm IVMS 4200 quản lý DVR , IP HIKVISION download tại đây
   Phần mềm IVMS 4200 dành cho MAC OS download tại đây
   Phần mềm SADP TOOL search ip camera HIKVISION download tại đây
   Phần mềm xem file backup đầu ghi HIKVISION dành cho Window download tại đây
    Phần mềm xem file backup đầu ghi HIKVISION dành cho MAC OS download tại đây
DAHUA    Phần mềm Smart PSS Quản Lý DVR & IP Camera download tại đây
LININ   Phần  mềm seach camera IP LININ - LILIN IPScan software. download tại đây