Phụ kiện camera-quang

Thẻ Nhớ chuyên dụng

-18%
Thẻ Nhớ chuyên dụng
Xem nhanh

135.000₫

165.000₫

dây nhảy quang

dây nhảy quang
Xem nhanh

35.000₫

Nguồn 12V3A

-21%
Nguồn 12V3A
Xem nhanh

95.000₫

120.000₫

Zắc BNC

Zắc BNC
Xem nhanh

10.000₫

Nguồn 12V1A DVE

Nguồn 12V1A DVE
Xem nhanh

65.000₫

Nguồn 12V2A

-15%
Nguồn 12V2A
Xem nhanh

55.000₫

65.000₫

ODF 16 (FTTH 16 ABS FTTB)

-30%
ODF 16 (FTTH 16 ABS FTTB)
Xem nhanh

350.000₫

500.000₫

HTB-GS-03AB10/100/1000Base

-19%
HTB-GS-03AB10/100/1000Base
Xem nhanh

1.250.000₫

1.550.000₫