Đào Tạo Nghề Sửa chữa camera

dạy nghề sửa chữa camera - đầu ghi hình

dạy nghề sửa chữa camera - đầu ghi hình

Với kỹ thuật tay nghề lâu năm, đội ngũ kỹ thuật dày kinh nghiệm, linh kiện và main mạch có sẵn, thiết bị để phục vụ cho việc sửa chữa và dạy nghề đầy đủ. Chúng tôi mở lớp dạy nghề sửa camera - đầu ghi hình các hãng cho các học viên có nhu cầu.