Video Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng camera Wifi EbitCam

Hướng dẫn sử dụng camera Wifi EbitCam

camera wifi ebitcam đang làm mưa làm gió trên thị trường Việt nam với độ bền, chất lượng hình ảnh đẹp, thời gian lưu trữ hơn 10 ngay với thẻ 32G, lưu lâu hơn rất nhiều so với các camera wifi khác.